România – Noua legislație privind reprezentanțele

1. Prezentare generală

La 4 august 2022, Ordinul nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea reprezentanțelor companiilor și organizațiilor economice străine din România („GO 18/2022”) care a fost adoptat de guvernul României în Monitorul Oficial.

OG 18/2022 reprezintă prima modificare a legislației românești privind reprezentanțele care a fost adoptată din 1990, aducând astfel actualizări atât de necesare în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește mijloacele prin care se va desfășura procedura, adică prin intermediul unui instrument digital. platformă.

Înregistrarea unei reprezentanțe din România necesită plata unei taxe de autorizare de până la 1.000 de euro pe an.

2. Procedura de înregistrare

Așa cum era de așteptat mai sus, reprezentanțele din România vor fi înregistrate de către persoane juridice străine prin intermediul unei platforme digitale înființate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului din România („matAceastă platformă va fi pusă în aplicare în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 18/2022.

Procedura înseamnă că o persoană juridică străină depune o cerere de înregistrare a reprezentanțelor, care reflectă următoarele informații:

 • Numele, adresa sediului social și codul fiscal al persoanei juridice străine;
 • Obiectul comercial al reprezentanței, care trebuie să fie în concordanță cu cel al persoanei juridice;
 • Durata reprezentanței (cel puțin un an);
 • reprezentant al reprezentanței în fața altora;
 • Adresa sediului social al reprezentantei.

Pe lângă informațiile de mai sus, cererea de înregistrare trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • Un document eliberat de autoritatea competentă a țării în care are sediul entitatea juridică care a înființat reprezentanța, care reflectă detaliile definiției acestei entități, obiectul său de activitate și capitalul său, precum și o traducere legalizată a acestuia purtând un document calificat. sau semnătură electronică avansată; Acest document ar trebui să conțină, în mod normal, extrase de societate emise de registrul comercial/societății competente;
 • Statutele persoanei juridice sunt însoțite și de o traducere autorizată purtând o semnătură electronică calificată sau avansată;
 • Procura pentru persoana desemnată să reprezinte reprezentanța;
 • Dovada plății taxei de autorizare menționată mai sus de 1.000 €;
 • O scrisoare de bonitate emisă de banca principală a persoanei juridice;
 • Dovada sediului social al reprezentantei; Acesta ar trebui să conțină, în mod normal, un contract de închiriere (gratuit) cu privire la spațiile relevante în care va fi stabilit sediul social al reprezentanței.
READ  Trecutul și prezentul României evreiești, din Transilvania cu dragoste

Întreaga procedură de înregistrare (inclusiv potențiale solicitări din partea MAT de completare/modificare a documentelor de înregistrare) se va desfășura prin intermediul platformei digitale menționate mai sus, inclusiv eliberarea autorizației de muncă la reprezentanță care urmează să fie eliberată de Minister.

3. Responsabilitate

OG 18/2022 prevede, de asemenea, reguli de răspundere în legătură cu reprezentanțele din România, după cum urmează:

 • Societatea/organizația economică străină care înființează o reprezentanță va răspunde de activitățile comerciale și juridice ale reprezentantului acesteia; Deși nu este stipulat în mod expres în OG 18/2022, acest lucru se datorează faptului că reprezentanțele nu au personalitate juridică;
 • Pe lângă cele de mai sus, societatea/organizația economică străină va răspunde solidar cu angajații reprezentanței pentru daunele rezultate din acțiunile ilegale ale acestor angajați în cadrul activității reprezentanței.

4. Înregistrare fiscală

Ca și până la vârsta de OG 18/2022, reprezentanțele trebuie să fie înregistrate financiar în fața autorităților fiscale române și să plătească impozite. În prezent, taxele pentru reprezentanțe sunt o sumă anuală prestabilită de 18.000 de ruble rusești (circa 3.600 de euro) deși rămâne de văzut dacă va fi actualizat în codul fiscal românesc.

5. Alte aspecte conexe

Pe lângă cele de mai sus, OG 18/2022 conține și alte prevederi relevante pentru reprezentanțe, cum ar fi:

 • Ministerul Comerțului Exterior poate decide anularea autorizației de funcționare în cazul în care acesta nu respectă legislația română privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, sau obiectivele comerciale sau obligațiile fiscale ale acestora;
 • Radierea unei reprezentanțe presupune doi pași, primul fiind radierea din baza de date IRS urmată de depunerea dovezii de pre-MAT.
READ  Poza zilei în România: test autobuz cu hidrogen pe străzile din Brașov

6. Concluzii

OG 18/2022 reduce semnificativ birocrația pentru înființarea reprezentanțelor din România, mai ales că se pare că întreaga procedură de înregistrare și radiere se va face prin mijloace digitale.

Acest lucru ar trebui să încurajeze, de obicei, companiile străine să înființeze o reprezentanță în România unde activitatea lor să se poată realiza fără a înființa o firmă românească distinctă.

Întrucât OG 18/2022 va fi urmată de instrucțiuni de executare care vor fi emise de MAT în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a decretului, rămâne de văzut cum va afecta acest lucru înregistrarea și funcționarea unor astfel de entități.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.