Viză de scurtă ședere pe bază de invitație | Romania Insider

Acordarea vizelor de scurtă ședere străinilor din țările pentru care este necesară o procedură de invitație urmează o procedură specială prevăzută de lege.

Lista țărilor cărora li se aplică aceste prevederi se întocmește de către Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului de Interne.

Străinilor deținători de pașaport simplu li se poate acorda o viză de scurtă ședere cu una sau mai multe călătorii dacă prezintă la misiunile diplomatice și oficiile consulare o invitație scrisă din partea unei persoane sau a unei companii, în care se menționează că aceasta din urmă va acoperi costurile de îndepărtare în cazul în care invitatul. Străinul nu părăsește România până la data la care dreptul de ședere stabilit prin viză încetează.

O viză de scurtă ședere poate fi acordată în următoarele scopuri:

a) În scopul vizitei – Pot fi invitați cetățeni români, cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, cetățeni ai Confederației Elvețiene sau străini care dețin un document care să ateste rezidența sau șederea pe teritoriul României.

b) Turismul – companiile de turism pot emite invitatii, cu titlu nominal pentru fiecare strain invitat, pe baza prezentarii unor documente.

c) Afaceri – firmele cu sediul in Romania pot emite invitatii, de regula, pentru 3 persoane in acelasi timp.

Invitațiile sunt supuse aprobării Inspectoratului General pentru Imigrări și vor fi admise dacă străinul invitat îndeplinește condițiile legale de intrare în România, dacă nu prezintă un risc de imigrare ilegală sau un risc pentru securitatea națională și dacă există sunt garanții suficiente că va părăsi teritoriul țării la expirarea vizei.

READ  Firma română de management al proiectelor de construcții Optim a deschis un birou în Serbia

Solicitările de aprobare a invitației se procesează în termen de 45 de zile de la data depunerii.

În caz de aprobare, o copie a invitației va fi înmânată persoanei invitatoare, pentru a fi înaintată străinului invitat pentru a prezenta originalul la misiunea diplomatică sau oficiul consular unde acesta solicită limba română.

Străinul poate solicita viza în termen de 30 de zile de la aprobarea invitației, iar viza i se va acorda cu drept de ședere de până la 90 de zile, în funcție de perioada pentru care este invitat.

De precizat că pentru unele țări este necesară invitația notarială, deci nu mai este necesară parcurgerea fazei de aprobare a invitației de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

Autor: Avocat, Cristian Badea, Cabinet de Avocatură Grecu & Partners.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.