Actualizări din sectorul energetic – Energie și resurse naturale

România: Actualizări din sectorul energetic

Pentru a imprima acest articol, tot ce aveți nevoie este să vă înregistrați sau să vă conectați la Mondaq.com.

Ultimele actualizări legate de regulamentul de eliberare a licențelor și a licențelor în sectorul energiei electrice

La începutul lunii decembrie, prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare a României a fost adoptat Regulamentul pentru eliberarea licențelor și licențelor în sectorul energiei electrice nr. 12/2015 (“Lista de licențe”), în urma emiterii Ordinului nr. 115/2021 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare Române.

Modificările aduse regulamentului de licențiere vizează în principal: (i) îmbunătățirea cadrului general de reglementare în ceea ce privește acordarea, suspendarea și retragerea licențelor în sectorul energiei electrice, (ii) asigurarea faptului că prevederile legislației superioare sunt legate de fiecare alte. Regulamentul de acordare a licențelor, precum și (iii) îmbunătățirea accesului la date și servicii spațiale și partajarea acestora, în conformitate cu prevederile Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 privind înființarea unui spațiu spațial. infrastructura informațională în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (“INSPIRE .directiva“).

Printre cele mai relevante modificări aduse regulamentului de licență, remarcăm următoarele:

 1. Reorganizarea prevederilor art. 10 alin. (42) în alineate separate în vederea asigurării unei mai mari clarităţi pentru fiecare caz în care autoritatea pentru operaţiuni de distribuţie este delegată fără obţinerea unei licenţe de distribuţie a energiei, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (42) din Legea energiei și Legea gazelor naturale nr. 123/2012;
 2. Explicarea formatului în care sunt transmise în Sistemul Național de Coordonate Stereoscopic 1970 informațiile referitoare la componentele rețelelor de transport/distribuție a energiei (cabluri de alimentare/ramificații/substații electrice/substații de transfer) în vederea asigurării uniformității cu aplicarea GIS1 Coordonarea a fost deja implementată de către Autoritatea Națională de Reglementare din România („ANRE„) pentru operatorii din sectorul gazelor naturale – aplicația GIS este utilizată pentru a asigura implementarea directivei INSPIRE;
 3. Completarea tipurilor de date spațiale într-o aplicație GIS cu date referitoare la cablurile de alimentare de joasă tensiune și ramificarea energiei, cu scopul de a se asigura că datele spațiale acoperă rețelele electrice, indiferent de tensiunea nominală a acestora;
 4. Atașați un nou set de date asociate datelor spațiale afișate, inclusiv valoarea și numărul de inventar al componentelor rețelelor de transport/distribuție a energiei electrice, necesare pentru a permite ANRE să verifice mijloacele fixe aferente investițiilor efectuate de licențiați, în vederea recunoașterea acestora în baza reglementată de active;
 5. Asigurarea obligației pentru titularii licențelor menționate la articolul 10 alineatul (1) lit. a), b), c), d), e) și)2 Din lista de licențieri, să contactați ANRE, conform schemei publicate pe site-ul ANRE:
  1. Până la data de 31 decembrie 2022, informațiile privind cablurile de alimentare de medie și înaltă tensiune, substațiile de energie electrică și posturile de transformare prevăzute în termenii anexați la licențele acestora;
  2. Până la 31 decembrie 2023, informații privind cablurile de alimentare de joasă tensiune și ramificațiile de putere, prevăzute în termenii anexați licențelor acestora;
 6. inclusiv în Dosarul de Licențiere pentru Colecții, o descriere a activității comerciale autorizate avute în vedere, inclusiv o indicație a pieței (piețelor) de energie electrică la care Solicitantul intenționează să participe ca entitate agregată, în scopul de a permite ANRE să creeze drepturile și obligațiile Titularului de licență;
 7. reducerea perioadei în care solicitanții de licență își pot completa dosarul de licență de la 90 de zile la 60 de zile de la data primirii cererii ANRE;
 8. Reducerea termenului de solicitare a autorizației/licenței temporare de construcție de la cel puțin 120 de zile la cel puțin 60 de zile înainte de data la care devine efectiv transferul de putere;
 9. Retragerea licenței (la cererea titularului licenței) devine condiționată de: (i) confirmarea că toate obligațiile titularului licenței față de ANRE au fost îndeplinite și (ii) în cazul licențelor de furnizare, titularul de licență nu îndeplinește activitatea de furnizare la data la care se face cererea de retragere;
 10. Modificarea articolului 17 alin. (6) prin abrogarea dispozițiilor referitoare la modalitatea de calcul a tarifului de analiză și prin abrogarea prevederilor articolelor 49 (4) – (7) și 50, în vederea includerii tuturor acestor prevederi în ordinul de plată. din tarifele și contribuțiile datorate ANRE de către operatorii autorizați;
 11. Modificați atașamentele nr. 2, 4 și 5 din lista de licențe.
READ  Tesla Model Y aterizează în România. Limba română a fost adăugată și în interfața cu utilizatorul Tesla

Note

1 Sistem de informații geografice, care înseamnă aplicații utilizate pentru organizarea informațiilor spațiale, inclusiv accesarea hărților digitale computerizate, completarea hărților existente cu informații noi, efectuarea de analize spațiale etc.

2 – Licente pentru: (1) Productia de energie electrica si exploatarea comerciala a capacitatilor de stocare a capacitatilor de productie. (ii) producerea de energie electrică și termică în cogenerare și exploatare comercială a capacităților de stocare a capacităților de producție; (3) Servicii de transport de energie electrică. (iv) Servicii de sistem; (5) Servicii de distribuție a energiei electrice. (6) Funcționarea bursei centrale.

Conținutul acestui articol are scopul de a oferi un ghid general al subiectului. Este recomandat să luați sfatul specialiștilor în astfel de circumstanțe.

Articole populare despre: Energie și Resurse Naturale din România

Încălcări energetice și sancțiuni în producția de energie electrică autorizată

Buska Hocock

Persoanele juridice care desfășoară activități de producere a energiei electrice licențiate sunt obligate să îndeplinească cerințele legislației, precum și să obțină o licență. În timp ce aceste persoane juridice își desfășoară activitățile,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *