Cititorul întreabă | Un angajator ar trebui să permită sărbătorirea sărbătorilor de altă religie în timpul programului de lucru?

Cititorul întreabă |  Un angajator ar trebui să permită sărbătorirea sărbătorilor de altă religie în timpul programului de lucru?

Angajatorul organizează munca, asigură salariatului munca convenită în volumul și timpul convenite, iar salariatul își îndeplinește atribuțiile conform contractului de muncă. Părțile pot, dar nu sunt obligate, să convină asupra zilelor libere suplimentare sau concediului. Legea privind contractele de muncă nu face excepții pentru sărbătorile și obiceiurile diferitelor religii sau culturi la acordarea concediului, iar sărbătorile naționale și de stat enumerate în Legea sărbătorilor și concediilor ar trebui luate ca punct de plecare.

Angajatorul nu trebuie să acorde concediu pentru rugăciune sau alte tradiții religioase sau culturale. Cu toate acestea, angajatorul poate implementa o politică flexibilă de gestionare a timpului și poate modela programul de lucru în așa fel încât acțiunile necesare să poată fi efectuate în timpul perioadelor de odihnă disponibile la locul de muncă. Dacă este posibil, angajatorul organizează munca în așa fel încât să fie posibilă și celebrarea altor sărbători religioase. Diversitatea îmbogățește și lărgește orizonturile și sporește toleranța. Ca parte a culturii organizaționale, fundalul cultural al tuturor angajaților organizației poate fi subliniat și credințele și practicile pot fi acceptate, conștientizarea și celebrate împreună.

Un angajator trebuie să trateze angajații în mod egal, să promoveze egalitatea și să îi protejeze pe angajați de discriminare. Deci, în primul rând, este responsabilitatea angajatorului să organizeze munca în funcție de nevoile companiei, ținând cont, dacă este posibil, de dorințele angajaților și fără a prejudicia interesele sau drepturile celorlalți angajați.

Articolul a fost publicat în revista de inspecție a muncii Tööelu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *