Evaluarea nevoilor multisectoriale ale României (dec 2022) – România

Evaluarea nevoilor multisectoriale ale României (dec 2022) – România

atașamente

rezumat

La începutul lui decembrie 2022, peste 7,8 milioane de refugiați au fugit din Ucraina, dintre care peste 98.000 se aflau în România. 1, 2 În timp ce majoritatea refugiaților locuiesc în comunitatea gazdă, informațiile limitate sunt disponibile în prezent pentru actorii de răspuns cu privire la profilul lor demografic, componența familiei, nevoile umanitare, intențiile de mișcare sau capacități de adaptare. Inițiativa REACH, în parteneriat cu ICNUR și în colaborare cu grupurile de lucru inter-agenții și grupurile operative, a întreprins o evaluare multisectorială a nevoilor (MSNA) pentru a se asigura că este disponibilă baza de dovezi necesară pentru a răspunde în mod eficient nevoilor refugiaților ucraineni. familiile.

Această evaluare a fost realizată printr-o abordare cantitativă. Datele primare au fost colectate printr-un sondaj multisectorial structurat care a inclus întrebări legate atât de nivelul individual, cât și de nivelul gospodăriei (HH) al tuturor capilor de gospodărie (HoHH) chestionați.

Chestionarul a fost conceput în colaborare cu ICNUR și liderii sectoriali ai fiecărui grup de lucru. Eșantionul a fost destinat familiilor care trăiesc în comunitate și în locuri colective. Datele au fost colectate în perioada 12 octombrie 2022 – 1 noiembrie 2022 și au inclus un total de 716 familii de refugiați cu 598 familii care trăiesc în comunitatea gazdă și 118 familii care locuiesc în CS din România.

Un cadru de eșantionare pentru refugiații care locuiesc în comunitate a fost realizat folosind estimări ale UNHCR România. Pentru refugiații care locuiesc în CS, a fost elaborat un cadru de eșantionare pe baza numărului de refugiați găzduiți raportat de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) – Ministerul Afacerilor Interne. Pentru mai multe detalii despre metodologie, vă rugăm să consultați Termenii de referință.

READ  Al zecelea American Corner s-a deschis în România la Librăria Astra din Sibiu

Acest raport prezintă constatări și analize din sectoarele demografice, numerar și mijloace de trai, protecție, asistență medicală, educație, cazare și intenții, precum și responsabilitatea față de persoanele afectate pentru familiile de refugiați din comunitatea gazdă și locurile colective din România. Principalele constatări ale MSNA includ, dar nu se limitează la, următoarele:

Demografie: Vârsta medie a capului de gospodărie intervievat a fost de 40,5 ani și 78% erau femei. În ceea ce privește componența familiei, vârsta medie a membrilor familiei din eșantion a fost de 30 de ani, 56% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani, 34% minori și 10% peste 60 de ani. Trei sferturi dintre membrii familiei sunt femei.

Numerar și mijloace de trai: Rezultatele au arătat că respondenții aveau un nivel ridicat de educație și au lucrat în Ucraina înainte de a veni în România. Percepția lor asupra accesului pe piața muncii din România nu le-a fost favorabilă, întrucât 51% dintre respondenți nu aveau același statut profesional ca înainte de strămutare. Dintre aceștia, 80% au raportat că nu lucrează la momentul interviului. Cele mai răspândite bariere în calea angajării citate de gospodării includ lipsa opțiunilor de angajare, precum și bariera lingvistică. În ceea ce privește sursele de venit, marea majoritate a raportat că se bazează pe remitențe, beneficii sociale sau ajutor umanitar. În cazul strămutării prelungite și epuizării acestor resurse, familiile de refugiați din România se pot confrunta cu o vulnerabilitate extremă și dificultăți în a-și acoperi nevoile de bază în timp.

Protecție: În general, respondenții nu au raportat îngrijorări cu privire la siguranța sau riscurile de securitate pentru bărbați, femei și copii din gospodăria lor. Discriminarea și abuzul verbal au fost comportamentele ostile raportate cel mai frecvent, deși de un procent relativ scăzut (7%) dintre respondenți.

READ  Fostul șef al asociației băncilor din RO, Ghetea, se așteaptă la dobânzi la depozite și la credite mai mari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *