Modificări în legislația mărcilor comerciale: ce trebuie să știți – comentați

Modificări în legislația mărcilor comerciale: ce trebuie să știți – comentați

o introducere
Procedura de depunere a mărcii
Acțiuni de opoziție
Termene revizuite
Cerințe pentru documente

Suspensie

o introducere

În iulie 2020, modificări la legea mărcilor(1) A intrat în vigoare în România. Noua lege transmite prevederile Directivei UE privind mărcile,(2) Schimbări semnificative ale procedurilor privind mărcile înregistrate în România.

Deși prevederile noii legi a mărcilor sunt în vigoare din iulie 2020, adoptarea modificărilor la reglementările executive a durat mult. Regulamentele executive revizuite au intrat recent în vigoare la 17 octombrie 2022.

Regulamentul executiv modificat clarifică și detaliază unele dintre noile aspecte procedurale stipulate în Legea mărcilor și prevede noi termene în procedurile privind mărcile.

Acest articol descrie cele mai importante schimbări aduse de noile reglementări de implementare, care afectează practica în fața Oficiului Român pentru Mărci.

Procedura de depunere a mărcii

Legea mărcilor comerciale, așa cum a fost republicată, a eliminat cerința de a oferi o reprezentare grafică atunci când solicitați protecția mărcilor comerciale. Noul regulament executiv prevede că mărcile înregistrate solicitate pot fi depuse în orice formă adecvată, folosind tehnologie general disponibilă, care:

  • Permite reproducerea mărcii în registrul mărcilor într-o manieră clară, exactă, de sine stătătoare, accesibilă, de înțeles, permanentă și obiectivă; Si
  • Acesta permite autorităților competente și publicului să definească în mod clar și precis obiectul protecției acordate titularului mărcii.

În plus, noile Regulamente precizează cerințele pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește reprezentarea mărcii, în funcție de tipul acesteia (de exemplu, o marcă sonoră, o marcă multimedia sau o marcă de mișcare).

O altă modificare importantă permite solicitanților, la momentul depunerii, să depună o declarație, împreună cu probe, care să ateste faptul că marca solicitată a dobândit un caracter distinctiv prin utilizare. Deși această opțiune a fost deja utilizată de către solicitanți, au existat cazuri în care datele depuse și documentele justificative nu au fost luate în considerare de către examinatori în care această practică nu a fost reglementată în mod specific. În astfel de cazuri, a fost necesară o transmitere nouă și separată, ca răspuns la notificarea de respingere. Se preconizează că această modificare va scurta procedura de înregistrare a mărcilor care pot fi respinse în conformitate cu motivele absolute de respingere (de exemplu, lipsa caracterului distinctiv sau familiaritatea în contextul comerțului), deoarece aceste motive pot fi depășite de mărcile care au dobândit a cerut caracter distinctiv prin utilizare.

READ  Compania română de telemedicină Telios Care strânge 700.000 de euro

Cu toate acestea, în cazul în care solicitanții decid să nu ia această cale de la începutul procesului de cerere, ei pot încă să furnizeze dovezi ale caracterului distinctiv al mărcii dobândite prin utilizare ca răspuns la notificările de refuz provizoriu pe motive absolute. Termenul de răspuns la avizul de refuz în astfel de cazuri este de 30 de zile de la data contactării și poate fi prelungit, la cererea solicitantului și la plata unei taxe oficiale corespunzătoare, cu încă 30 de zile.

Reglementările executive nu mai menționează faxul ca metodă de depunere a cererilor de marcă. Cererile se pot depune în continuare pe hârtie, imediat înainte de înregistrarea autorității, prin poștă, curier sau e-mail, precum și prin depunere electronică pe internet, folosind formularul disponibil pe site-ul oficial al autorității.

Acțiuni de opoziție

Modificările aduse legii mărcilor în cadrul procedurii de opoziție au introdus o perioadă inițială de două luni (cunoscută sub denumirea de „cooling off”), permițând părților să negocieze o posibilă soluționare pe cale amiabilă a litigiului. Potrivit Legii mărcilor, această perioadă poate fi prelungită cu încă trei luni, la cererea comună a ambelor părți. În practică, de la intrarea în vigoare a Legii mărcilor modificată, autoritatea a emis sesizări în acest sens, informând părțile despre începerea fazei de răcire a procedurii. Cu toate acestea, autoritatea nu a stabilit o dată la care perioada inițială de două luni de negocieri să se încheie efectiv.

În practică, această lipsă de transparență în comunicările oficiale a creat incertitudine pentru partidele de opoziție, mai ales atunci când aceste sesizări nu au fost comunicate ambelor părți în aceeași zi. Din fericire, modificările aduse Regulamentului rezolvă această problemă: se precizează în mod expres că termenul de expirare a termenului inițial de două luni pentru soluționarea pe cale amiabilă a opoziției va fi indicat în mod expres în sesizarea organului transmis părților. Până acum, această schimbare în exercitarea puterii nu s-a văzut.

READ  Comisia Europeană este gata să prelungească interdicția selectivă a cerealelor ucrainene

O altă modificare importantă se referă la introducerea unei etape suplimentare în faza contradictorie a procedurii de opoziție. Regulamentele modificate prevăd că argumentele reclamantului ca răspuns la opoziție sunt comunicate și oponentului, care poate prezenta observații suplimentare cu privire la aceasta în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Termene revizuite

În general, termenele procedurale sunt mult scurtate de noile reglementări executive, în conformitate cu termenele prevăzute în Legea mărcilor, care urmărește o mai rapidă a procedurilor în fața autorității. Pentru informații detaliate privind etapele procedurii de înregistrare a mărcii în România și condițiile aplicabile, vezi „Introducere în procedurile de înregistrare a mărcilor în România„.

Cerințe pentru documente

Noile Reglementări nu mai necesită documente originale, autentificate sau certificate în scopul înregistrării licențelor și schimbărilor de proprietate (de exemplu, cesiuni, fuziuni, schimbări de proprietate prin succesiune, hotărâri judecătorești sau orice alt transfer de proprietate impus de lege). În prezent, copiile originale ale documentelor justificative depuse în aceste scopuri (certificate pentru corectitudine cu originalele de către un avocat sau un avocat în mărci) sunt suficiente conform noilor prevederi.

Mai mult, este suficientă prezentarea în fața autorității de copii simple ale procurii, cu condiția ca acestea să respecte alte cerințe legale. Noile reglementări executive nu prevăd necesitatea depunerii exemplarelor originale ale procurii. Acest lucru este în conformitate cu practica modernă a autorității de a accepta documente și cereri simple sau semnate electronic, depuse respectiv prin mijloace electronice.

Perioada de depunere a unei procuri semnate în fața autorității a fost prelungită de la 30 de zile, conform prevederilor anterior, la o perioadă mai mare de două luni. Dacă o procură valabilă nu este depusă autorității în această perioadă, procedurile continuă cu solicitantul sau cu titularul mărcii. Nicio acțiune procedurală întreprinsă de reprezentantul (nedesemnat) nu va fi luată în considerare decât dacă este confirmată expres de partea reprezentată în termen de 10 zile de la primirea notificării autorității în acest sens.

READ  Marți este încă iarnă, iar vremea va deveni treptat mai caldă

Mai mult decât atât, de acum înainte, împuternicirea trebuie să cuprindă în mod explicit și durata acesteia, precum și denumirea și semnătura entității care acordă împuternicirile, subiectul și data semnării, așa cum se pretindea anterior.

Suspensie

Salutăm adoptarea amendamentelor mult așteptate la regulamentele executive. Conține clarificări importante cu privire la aspectele practice procedurale în fața autorităților române și urmărește asigurarea unor proceduri și comunicări mai rapide și mai transparente. De asemenea, permite mai multă flexibilitate autorității de a accepta anumite tipuri de documente și, în general, se așteaptă să contribuie la o practică mai clară și mai consecventă pentru toate părțile implicate în sistemul mărcilor din România. Se speră că noile prevederi vor fi implementate rapid și într-o manieră uniformă în toate practicile autorității privind mărcile.

Pentru mai multe informații despre acest subiect vă rugăm să contactați Zofia Judit Halmagi sau Andrea Bindi La Simion & Baciu la telefon (+40 31419 04 88) sau email ([email protected] sau [email protected]). Site-ul Simion & Baciu poate fi accesat pe internet simionbaciu.ro.

note de subsol

(1) Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

(2) Nr 2015/243.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *