România: Actualizarea cerințelor de licențiere pentru instituțiile de credit

La sfârșitul lunii decembrie 2020, Banca Națională Română a anunțat (‘BNR„(Unificarea și actualizarea reglementărilor referitoare la autorizarea instituțiilor acreditate prin emiterea Regulamentului nr. 12/2020 privind acordarea licenței instituțiilor de credit și modificarea statutului acestora)Regulamentul de acordare a licențelor bancare„).

Regulamentul privind licențele bancare ia, printre pseudonime, prevederile Manualului comun emis de Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe în ceea ce privește evaluarea prudențială a achizițiilor și creșterea achizițiilor eligibile în sectorul financiar (JC / GL / 01/2016) și acoperă aspecte Următoarea cheie:

Proceduri, documente și condiții referitoare la acordarea de licențe pentru bănci, bănci de furnizare și împrumut de locuințe, bănci ipotecare, organizații cooperatiste de credit, persoane juridice române, care sunt denumite în general instituții de credit, precum și sucursale românești ale instituțiilor de credit din țări terțe („Instituții de credit„);

  • Condițiile în care se pot face modificări în statutul instituției de credit, pentru a asigura supravegherea prudențială;
  • Proceduri și condiții pentru aprobarea prealabilă a fuziunilor și dezafectarea fuziunilor pentru instituțiile de credit;
  • Condiții, cerințe și documente legate de acordarea de licențe pentru instituțiile de credit bridge (în limba română, Instituții de credit bridge);
  • Procedura, documentele și condițiile de notificare a achiziției propuse a unei instituții de credit.
READ  PricewaterhouseCoopers 2022 România: Joachim Oberhauser câștigă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *