Grand Chess Tour anunță wildcard-uri pentru Superbet Chess Classic România, Superbet Rapid & Blitz Polonia și SuperUnited Rapid & Blitz Croația | tata

Grand Chess Tour anunță wildcard-uri pentru Superbet Chess Classic România, Superbet Rapid & Blitz Polonia și SuperUnited Rapid & Blitz Croația |  tata

stradă. Louis – (BUSINESS WIRE) – 29 martie 2023 –

Marele tur de șahcircuitul lider mondial în turneele internaționale de șah cu cei mai buni jucători ai lumii, a anunțat jucători wildcard Superbet Ches Classic RomaniaȘi Superbeat Rapid și Blitz Polonia Și SuperUnited Rapid & Blitz Croatia.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

kAm%96$FA6C36E r96DD r=2DD:4#@>2?:2[ DA@?D@C65 3J E96 $FA6C36E u@F?52E:@?[ H:== <:4< @77 E96 7:CDE =68 @7 E96 vC2?5 r96DD %@FC[ H:E9 2== ?:?6 7F== E@FC A=2J6CD 2?5 @?6 H:=542C5 A=2J6C[ vC2?5>2DE6C q@852?\s2?:6= s624 7C@> #@>2?:2] %9: D`_\A=2J6CC@F? 5 \ C @ 3:? E@FC? 2>6? EH: == 762EFC6 2E @ E2 = @ 7 Sbd_[___ 😕 AC:K6D 7@C E96 E@A A6C7@C>6CD]k^am

kAmk6>m$FA6C36E#2A:5U2>Ajq=:EK! @ = 2? 5k^6>m: D E96 7: CDE C2A: 5 2? 5 3 =: EK = 68 @ 7 E96 E @ FC 2-5 H: ==:? 4 = F56 2 ‘_ \ A = 2J6C C @ F? 5 \ C @ 3:? 32EE = 6 7 @ C 2 S`fd[___ AC:K6 7F?5] %96 6G6? EH: == 762EFC6 D: I 7F == \ E @ FC A = 2J6CD 2? 5 7 @ FC H: = 542C5 A = 2J6CD: ? 4 = F5:? 8ik^Am

kF=mk=:m(@C=5r96DDr92>A:@?vC2?5>2DE6C|28?FD r2C=D6?7C@>}@CH2Jk^=:mk=:mvC2?5>2DE6C#25 @D = 2H (@; E2DK6 <7C @>! @ = 2? 5k^=:mk=:mvC2? 5> 2DE6C z:C: == $96G496? <@ 7C @> #@>2?:2k^=:mk=:mvC2? 5> 2DE6Cq@852? \s2?:6=s6247C@>#@>2?:2k^=:mk^F=m

kAmk6>m$FA6C&?:E65#2A:5U2>Aj q=:EKrC@2E:2k^6>mH:==:? 4 = F56?:? 6C@F? 5D @ 7 C2A: 5 2-5 ‘g C @ F? 5D @ 7 3 =: EK 496DD 7 @ C 2 E @ E2 = AC: K6 7F? 5 @ 7 S`fd[___] %9: D 6G6? EH: == 762EFC6 7: G6 7F == \ E@FC A = 2J6CD 2? 5 7: G6 H: = 542C5 A = 2J6CD: ? 4 = F5:? 8ik^Am

kF=mk=:m(@C=5r92>A:@?vC2?5>2DE6C|28?FD r2C=D6?7C@>}@CH2Jk^=:mk=:mu @C>6C (C= 5 r92>A:@?vC2?5>2DE6C’:DH2?2E92?p?2?57C@>x?5:2k^=:mk=:mvC2?5>2DE6CxG2?$2C:47C@ >rC@2E :2k^=:mk=:mvC2?5 >2DE6C s@>>2C2;F vF <6D9 7C @> X? 5: 2k^=:mk=:mvC2? 5> 2DE6Cr@? DE2? E:? {FAF=6D4F7C@>#@>2 ?: 2k^=:mk^F=m

kAmQ#@>2?:2? 496DD 92D2C:499:DE@CJ@7? @E23=6 A6C7@C>2? 46D2? 5 E2 = 6? E65 A = 2J6CD]~? 6 DF49 6I2 > A = 6: D r @ C: ? 2! 6AE2?[ H9@ 2E ;FDE `_ J62CD @=5[ 2>2K65 E96 H@C=5 @7 496DD 3J 364@>:?8 E96 H@C=5 496DD 492>A:@? 7@C #@>2?:2 😕 96C 286 42E68@CJ 324< 😕 `hgg] % @ 52J[ H6 2C6 4@?7:56?E E92E H6 42? C6249 D:>:=2C 96:89ED 2?5 6G6? DFCA2DD E96>[Q D2:5 pF8FDE2 sC28:4[ !C6D:56?E @7 E96 $FA6C36E u@F?52E:@?]k^am

kAmsC28:4 4 @? E:? F65i Q (6 2C6 7F == J 4 @ >>: EE65 E @ DFAA @ CE: ? 8 E96 # @ > 2 ?: 2? r96DD u656C2E: ? 2? 5 3C: ? 8: ? 8 E96 H @ C = 5VD 36DE 496DD A = 2J6CD E @ qF492C6DE 6G6CJ J62C]%9: D J62CVD $FA6C36E r96DD r = 2DD: 4 AC @>: D6D E @ 36 DA64E24F = 2C[ H:E9 EH@ 496DD A=2J6CD 32EE=:?8 :E @FE 😕 pAC:= 7@C E96 H@C=5 E:E=6] (6 =<7 @ CH2C5 E @ H6 = 4 @> 😕 8E96? 6H H @ C = 5492 > A: @? E @ qF492C6DE 7 @ C E96 7: CDE = 68 @ 7 E96 vC2? 5 r96DD% @ FC DE2CE:? 8 @? | 2Jd[ 2=@?8D:56 E96 H@C=5VD 496DD 6=:E6] p> @? 8E96>[ @FC G6CJ @H? q@852? s624[ H9@ D6CG6D 2D 2? :?DA:C2E:@?2= C@=6 >@56= 7@C J@F?8 496DD A=2J6CD H9@ 92G6 E96 F?:BF6 492?46 E@ D66 E96:C :5@=D 6G6CJ J62C]Qk^am

READ  Previzualizare: Bosnia și Herțegovina vs Muntenegru - pronosticuri, știri echipe, formații

kAmk6>m$FA6C36Er96DDr=2DD:4#@>2?:2k^6>m2? 5k6>m$FA6C36E#2A:5U2>Ajq=:EK! @ = 2? 5k^6 > m2C62 == DA@? D@C65 3J E96 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:? 6DDH:C6]4@>^4E^r%n:5lD>2CE=:? AjFC = l9EEATbpTauTauHHH]DFA6C36E7F? 52E: @?]4 @> U2> Aj6D966Eldbbf_bgcU2> Aj? 6HD: E6>: 5la_ab_bah__dfgaU2> Aj = 2? l6? \&$U2>Aj2? 49 @ Cl$FA6C36EZu @ F? 52E: @? U2 > Aj:? 56IlaU2>Aj>5dl2`2`b6bh44f3b274`22dccag44f5`6_aQ C6=lQ? @ 7 @ == @ HQ D92A6lQC64EQm $FA6C36E u @ F? 52E: @? k^2m]k^Am

kAm%96 4@>A=6E6 7:6=5 7@C 2== E9C66 :?E6C?2E:@?2= 6G6?ED 2C6 2D 7@==@HDik^Am

kAmk6>m$FA6C36Er96DD r=2DD:4#@>2?:2i | 2J c\`e[ a_ab \ qF492C6DE[ #@>2?:2k^6>mk^Am

kE23=6 46==DA24:?8lQ_QmkECmkE5mkAmk6>mRk^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m!=2J6C }2>6k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m!=2J6C %JA6k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>mr@F?ECJk^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>muxst pG6C286k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m&#$ #2E:?8k^6>mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAm`k^Amk^E5mkE5mkAmv| p=:C6K2 u:C@FK;2k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAmu#pk^Amk^E5mkE5mkAmag„k^Amk^E5mkE5mkAmafhdk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAm`k^Amk^E5mkE5mkAmv| s:?8 {:C6?k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAmrw}k^Amk^E5mkE5mkAmag_`k^Amk^E5mkE5mkAmafhgk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmak^Amk^E5mkE5mkAmv| x2? }6A@>?:249E49:k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAmuxstk^Amk^E5mkE5mkAmaffgk^Amk^E5mkE5mkAmafghk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmbk^Amk^E5mkE5mkAmv| u23:2?@ r2CF2?2k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAm&$pk^Amk^E5mkE5mkAmafg`k^Amk^E5mkE5mkAmafg_k^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmck^Amk^E5mkE5mkAmv| p?:D9 v:C:k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAm}tsk^Amk^E5mkE5mkAmafefk^Amk^E5mkE5mkAmafeak^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmek^Amk^E5mkE5mkAmv| (6D=6J $@k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAm&$pk^Amk^E5mkE5mkAmafeak^Amk^E5mkE5mkAmafehk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmfk^Amk^E5mkE5mkAmv| |2I:>6 ‘249:6C\{28C2G6k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAmu#pk^Amk^E5mkE5mkAmafcek^Amk^E5mkE5mkAmafeek^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmgk^Amk^E5mkE5mkAmv| y2?\zCKJDKE@7 sF52k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAm!~{k^Amk^E5mkE5mkAmafefk^Amk^E5mkE5mkAmafefk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmhk^Amk^E5mkE5mkAmv| #:492C5 #2AA@CEk^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FC !=2J6Ck^Amk^E5mkE5mkAm#~&k^Amk^E5mkE5mkAmafbek^Amk^E5mkE5mkAmafcek^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAm`_k^Amk^E5mkE5mkAmv| q@852?\s2?:6= s624k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAm#~&k^Amk^E5mkE5mkAmaedek^Amk^E5mkE5mkAmaeh`k^Amk^E5mk^ECmk^E23=6m

kAmk6>m$FA6C36E #2A:5 U2>Aj q=:EK !@=2?5i |2J `h\ae[ a_ab \ (2CD2H[ !@=2?5k^6>mk^Am

kE23=6 46==DA24:?8lQ_QmkECmkE5mkAmk6>mRk^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m!=2J6C }2>6k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m!=2J6C %JA6k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>mr@F?ECJk^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>muxst #2E:?8k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m&#$ #2E:?8k^6>mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAm`k^Amk^E5mkE5mkAmv| s:?8 {:C6?k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAmrw}k^Amk^E5mkE5mkAmag_`k^Amk^E5mkE5mkAmafhgk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmak^Amk^E5mkE5mkAmv| (6D=6J $@k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAm&$pk^Amk^E5mkE5mkAmafeak^Amk^E5mkE5mkAmafehk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmbk^Amk^E5mkE5mkAmv| |2I:>6 ‘249:6C\{28C2G6k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAmu#pk^Amk^E5mkE5mkAmafcek^Amk^E5mkE5mkAmafeek^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmck^Amk^E5mkE5mkAmv| y2?\zCKJDKE@7 sF52k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAm!~{k^Amk^E5mkE5mkAmafefk^Amk^E5mkE5mkAmafefk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmdk^Amk^E5mkE5mkAmv| #:492C5 #2AA@CEk^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAm#~&k^Amk^E5mkE5mkAmafbek^Amk^E5mkE5mkAmafcek^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmek^Amk^E5mkE5mkAmv| p?:D9 v:C:k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAm}tsk^Amk^E5mkE5mkAmafefk^Amk^E5mkE5mkAmafeak^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmfk^Amk^E5mkE5mkAmv| |28?FD r2C=D6?k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAm}~#k^Amk^E5mkE5mkAmagcgk^Amk^E5mkE5mkAmagchk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmgk^Amk^E5mkE5mkAmv| #25@D=2H (@;E2DK6<k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAm!~{k^Amk^E5mkE5mkAmaecak^Amk^E5mkE5mkAmaegdk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmhk^Amk^E5mkE5mkAmv| q@852?\s2?:6= s624k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAm#~&k^Amk^E5mkE5mkAmaedek^Amk^E5mkE5mkAmaeh`k^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAm`_k^Amk^E5mkE5mkAmv| z:C:== $96G496?<@k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAm#~&k^Amk^E5mkE5mkAmae_fk^Amk^E5mkE5mkAmaeeck^Amk^E5mk^ECmk^E23=6m

kAmk6>m$FA6C&?:E65 #2A:5 U2>Aj q=:EK rC@2E:2i yF=J b\`_[ a_ab \ +28C63[ rC@2E:2k^6>mk^Am

kE23=6 46==DA24:?8lQ_QmkECmkE5mkAmk6>mRk^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m!=2J6C }2>6k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m!=2J6C %JA6k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>mr@F?ECJk^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>muxst #2E:?8k^6>mk^Amk^E5mkE5mkAmk6>m&#$ #2E:?8k^6>mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAm`k^Amk^E5mkE5mkAmv| x2? }6A@>?:249E49:k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAmuxstk^Amk^E5mkE5mkAmaffgk^Amk^E5mkE5mkAmafghk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmak^Amk^E5mkE5mkAmv| p=:C6K2 u:C@FK;2k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAmu#pk^Amk^E5mkE5mkAmag„k^Amk^E5mkE5mkAmafhdk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmbk^Amk^E5mkE5mkAmv| u23:2?@ r2CF2?2k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAm&$pk^Amk^E5mkE5mkAmafg`k^Amk^E5mkE5mkAmafg_k^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmck^Amk^E5mkE5mkAmv| y2?\zCKJDKE@7 sF52k^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAm!~{k^Amk^E5mkE5mkAmafefk^Amk^E5mkE5mkAmafefk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmdk^Amk^E5mkE5mkAmv| #:492C5 #2AA@CEk^Amk^E5mkE5mkAmuF== %@FCk^Amk^E5mkE5mkAm#~&k^Amk^E5mkE5mkAmafbek^Amk^E5mkE5mkAmafcek^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmek^Amk^E5mkE5mkAmv| |28?FD r2C=D6?k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAm}~#k^Amk^E5mkE5mkAmagcgk^Amk^E5mkE5mkAmagchk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmfk^Amk^E5mkE5mkAmv| ‘:DH2?2E92? p?2?5k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAmx}sk^Amk^E5mkE5mkAmafbhk^Amk^E5mkE5mkAmafd_k^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmgk^Amk^E5mkE5mkAmv| xG2? $2C:4k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAmr#~k^Amk^E5mkE5mkAmaeack^Amk^E5mkE5mkAmaedek^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAmhk^Amk^E5mkE5mkAmv| s@>>2C2;F vF<6D9k^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAmx}sk^Amk^E5mkE5mkAmaeddk^Amk^E5mkE5mkAmaeh_k^Amk^E5mk^ECmkECmkE5mkAm`_k^Amk^E5mkE5mkAmv| r@?DE2?E:? {FAF=6D4Fk^Amk^E5mkE5mkAm(:=542C5k^Amk^E5mkE5mkAm#~&k^Amk^E5mkE5mkAmadgck^Amk^E5mkE5mkAmae_ak^Amk^E5mk^ECmk^E23=6m

kAm%96 4@?7:C>65 7:6=5D 7@C $2:?E {@F:D #2A:5 U2>Aj q=:EK[ 2?5 E96 $:?BF67:6=5 rFA H:== 36 2??@F?465 2E 2 =2E6C 52E6]k^am

kAmQ (6 2C6 92AAJ E @ H6 = 4 @ > 6324 A: @? D | 28? FD r2C = D6? 2? 5 (: DH2? 2E92? p? 2? 5[Q D2:5 |:4926= z9@52C<@GD<J[ tI64FE:G6 s:C64E@C @7 E96 vC2?5 r96DD %@FC] Q%96J H: == 36492 == 6 865 3J J@F? 8 2-5 C: D:? 8 DE2CD =: < 6 vF < 6D9 2? 5 $96G496? <@[ H9:49 AC@>:D6D FD E9C:==:?8 2?5 6I4:E:?8 4@>A6E:E:@?D E9:D J62C]Qk^am

READ  Ramzy Shaheen înscrie la egalitate cu Tulip City

kAm%@FC A2CE:4:A2? ED H: == 4 @> A6E6 7 @ CS`]c>: ==: @? 😕 42D9 @ G6C E96 4 @ FCD6 @ 7 E96 a_ab D62D @ ?[ 6G6?ED :?4=F56ik^Am

kF=mk=:m$FA6C36E r96DD r=2DD:4 #@>2?:2i k6>m|2J c\`e[ a_abk^6>m[ qF492C6DE[ #@>2?:2k^=:mk=:m$FA6C36E #2A:5 U2>Aj q=:EK !@=2?5i k6>m|2J `h\ae[ a_abk^6>m[ (2CD2H[ !@=2?5k^=:mk=:m$FA6C&?:E65 #2A:5 U2>Aj q=:EK rC@2E:2i k6>myF=J b\`_[ a_abk^6>m[ +28C63[ rC@2E:2k^=:mk=:m$2:?E {@F:D #2A:5 U2>Aj q=:EKi k6>m}@G6>36C `a\`h[ a_abk^6>m[ $2:?E {@F:D[ |:DD@FC:[ &$pk^=:mk=:m$:?BF67:6=5 rFAi k6>m}@G6>36C `h\s646>36C b[ a_abk^6>m[ $2:?E {@F:D[ |:DD@FC:[ &$pk^=:mk^F=m

kAmr9:67 %@FC pC3:E6C xp r9C:D q:C5 W&$pX 2?5 s6AFEJ r9:67 %@FC pC3:E6C xp x8?2E:FD {6@?8 W$:?82A@C6X 92G6 2=D@ 366? 2AA@:?E65 2C3:E6CD 7@C E96 vC2?5 r96DD %@FC] %96 vC2? 5 r96DD%@FC 6IAC6DD6DFC H2C>6DE 8C2E:EF56 E@xp s2G:5$658H:4 a_`d E@a_aa]pC3: E6CD7@C62496G6? EH: == 36 2?? @F? 465 2E 2 = 2E6C 52E6]k ^ am

@kAmu @C> @C6:? 7 @ C > 2E: @?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^8C2?5496DDE@FC]@C8Qm8C2? 5496DDE @ FC]@ C8k^2m]k^Am

kAmk6 > mp3 @ FE E96 vC2? 5 r96DD% @ FCk^6 > mk^Am

kAm%96 vC2?5 r96DD %@FC 😀 2 4:C4F:E @7 :?E6C?2E:@?2= 6G6?ED[ 6249 56>@?DEC2E:?8 E96 9:896DE =6G6= @7 @C82?:K2E:@? 7@C E96 H@C=5VD 36DE A=2J6CD] %96 = 686? 52CJ v2CCJ z2DA2C @ G[ @?6 @7 E96 H@C=5VD 8C62E6DE 2>32DD25@CD 7@C 496DD[ :?DA:C65 E96 vC2?5 r96DD %@FC 2?5 96=A65 D@=:5:7J E96 A2CE?6CD9:A 36EH66? E96 @C82?:K6CD] p == vC2? 5 r96DD% @ FC a_aa 6G6? ED H: == 4 @ > A = JH: E9 = @ 42 = 2? 5 C68: @? 2 = r~’xs\`h C6DEC:4E:@? D]u @ C > @ C6:? 7 @ C > 2E: @? 23 @ FE E96 E @ FC[ A=62D6 G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH:C6]4@>^4E^r%n:5lD>2CE=:? AjFC = l9EEADTbpTauTau8C2? 5496DDE@FC]@C8TauU2>Aj6D966Eldbbf_bgcU2>Aj? 6__df: E6>Aj? 2? l6? \&$U2>Aj2? 49 @Cl8C2? 5496DDE @ FC]@ C8U2> Aj:? 56IlbU2>Aj>5dl4adcb435ag4da`3e65dhdedd_b4c44faQ C6=lQ? @ 7 @ == @ HQ D92A6lQC64? C8k^2m]k^am

kAmk6> mp3 @ FE E96 $FA6C36E u @ F? 52E: @? k^6 > mk^Am

kAm$:?46 a_`h[ $FA6C36E u@F?52E:@? 92D >256 496DD @?6 @7 :ED 4@C6 :?:E:2E:G6D 3J @C82?:K:?8 E96 7:CDE E@FC?2>6?E @7 E96 vC2?5 r96DD %@FC 😕 qF492C6DE] % 96 u @ F? 52E: @? : D 4 @ >>: EE65 E @ 6DE23 =: D9:? 8 2 EC25: E: @? @ 7vC2? 5 r96DD%@FC E@FC? 2>6? ED H: E9:? E96#@>2?:2? 2? 5! @ =: D9 496DD 4 @ >> F?: E: 6D]u @ C> @ C6:? 7 @ C > 2E: @?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH:C6]4@>^4E^r%n:5lD>2CE=:? AjFC=l9EEATbpTauTauHHH]DFA6C36E7@F? 52E: @?]4 @> U2> Aj6D966Eldbbf_bgcU2> Aj? 6 E6>: 5la_ab_bah__dfgaU2> Aj = 2? l6? \&$U2>Aj2? 49 @ClHHH]DFA6C36E7 @F? 52E: @?]4 @> U2> Aj:? 56IlcU2>Aj>5dl6effe76c52_7_5ageafb„ Qbd35h=? @ 7 @ == @ HQ D92A6lQC64EQmHHH]DFA6C36E7 @ F? 52E: @?]4 @ > k^2m]k^Am

READ  Unde să vizionați: BMW Berlin Marathon

kAmk6> mp3 @ FE E96$2:? E{F:Dr96DDr=F3k^6>mk^Am

kAm%96$2:? E{F:Dr96DDr=F3:D2? @? AC @ 7: E[ d_`W4XWbX @C82?:K2E:@? E92E 😀 4@>>:EE65 E@ >2<:?8 496DD 2? :>A@CE2?E A2CE @7 @FC 4@>>F?:EJ] s? 255: E: @? E @ AC @ G: 5:? 8 2 7 @ CF > 7 @ C E96 4 @ >> F?: EJ E @ A = 2J E @ FC? 2>6? Ed2? 5 42DF2 = 82>6D[ E96 4=F3 2=D@ @776CD 496DD :>AC@G6>6?E 4=2DD6D[ 368:??6C =6DD@?D 2?5 DA64:2= =64EFC6D]k^am

kAm #64@8?: K:? 8 E96 4 @ 8 ?: E: G6 2 ? 5 3692G: @ C2 = 36? 67: ED @ 7 496DD[ E96 $2:?E {@F:D r96DD r=F3 😀 4@>>:EE65 E@ DFAA@CE:?8 E9@D6 496DD AC@8C2>D E92E 2=C625J 6I:DE 😕 2C62 D49@@=D H9:=6 6?4@FC28:?8 E96 56G6=@A>6?E @7 ?6H :?\D49@@= 2?5 27E6C\D49@@= AC@8C2>D] u @ C > @ C6:? 7 @ C > 2E: @?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH:C6]4@>^4E^r%n:5lD>2CE=:? AjFC = l9EEADTbpTauTauD2:? E=@F:D496DD4=F3]@C8TauU2>Aj6D966Eldbbf_bgcU2? >: 5la_ab_bah__dfgaU2> Aj = 2? l6? \&$U2>Aj2? 49 @ClD2:? E=@F:D496DD4=F3]@C8U2>Aj:? 56IldU2>Aj>5dlchbedbch5_abagech7af_62_c`2agdbQbQ@7@==@HQ D92A6lQC64EQmD2:? E=@F:D496DD4=F3]@C8k^2m]k^Am

kAm’: 6H D @ FC46 G6CD: @? @? k2 9C67lQ9EEAi ^^ 3FD:? 6DDH: C6]4 @> Qm3FD:? 6DDH:C6]4@>k^2mik2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DH:C6]4@>^? 6HD^9@>6^a_ab_bah__dfga^6? ^ Q C6 = lQ? @7 @ == @ HQm9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4@>^? 6HD^9@>6^a_ab_bah__dfga^6? ^ k ^ 2mk ^ akon

kAmr ~}% pr% i #636442 qF77:? 8e @? k^am

kAmvC2?5 r96DD %@FC !F3=:4 #6=2E:@?Dk^Am

kAmt>2:=iAC6DDo8C2? 5496DDE @ FC]@ C8k ^ Am

kAmzt*(~#si&}x%ts$%p%t$x}sxp}~#(p*#~|p}xp!~{p}s}~#%wp|t#xrpp$xp !prxuxr t & # ~!tr # ~ p% xp |x $$ ~ & # xk ^ Am

kAmx}s & $%# *zt* (~#si t’t}% $^r ~} rt#%$vt} t#p%x ~} + ~%wt#$! ~#%$vt} t#p{t}%t#%px}|t}% ~%wt#r~} $&|t#rt {tq#x%*(~|t}!wx{p}%w#~! * ~%wt#t}%t#%px}|t}%$!~#%$|t}|x{{t}}xp{$u~&}sp%x~} ~%wt#! wx{p}%w#~!*t}%t#%px}|t}%r~}$&|t#k^Am

$kAm~µrti vC2? 5 r96DD%@FCk^Am

kAmr@AJC:89E qFD:? 6DD (: C6 a_ab]k^Am

kAm! & qi _b^ah^a_ab `aidb! | ^ sx $ri _b ^ ah ^ a_ab`aida! | k^am

kAmk2 9C67lQ9EEAi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4@>^? 6HD^9@>6^a_ab_bah__dfga^6? Qm9EEAi ^^HHH]3FD:? 6DDH: C6]4@>^? 6HD^9@ > 6^a_ab_bah__dfga^6? k^2mk^Am

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *